TRANSKRIPSJON

  • Kvalitet
  • effektivitet
  • pålitelighet

Emendos transkripsjoner utføres alltid av to uavhengige personer for å sikre at det ferdige materialet er av høyest mulig kvalitet. En person transkriberer teksten (skriver ut det innspilte lydmaterialet), mens den andre personen korrekturleser teksten før den leveres til kunden.

 

Kvalitet, effektivitet og pålitelighet

De fleste av våre oppdrag er transkripsjoner av intervjuer, radioprogram, diskusjoner fra fokusgrupper, forelesninger og møter. Alle prosjekter gis full konfidensialitet. Kildematerialet kan sendes til oss via e-post eller vanlig post, eller kan leveres til vårt kontor.

Siden alt lydmateriale er forskjellig når det gjelder kvalitet på opptaket og hvordan teksten skal transkriberes, vil den endelige prisen variere. Noen faktorer som påvirker prisen er lydkvalitet, antall personer som snakker, fremmedspråk, ordlyd, bakgrunnsstøy, tidsfrist og ekstra rask levering om nødvendig.

Kontakt oss gjerne med informasjon om ditt prosjekt og dine behov. Vi vil komme tilbake med et pristilbud innen én til to virkedager.

Les også våre svar på vanlige spørsmål om transkripsjon nedenfor.

Ofte stilte spørsmål om transkripsjon

Bør det opprinnelige opptaket sendes til dere?

Vi anbefaler at du tar en ekstra kopi av materialet før du sender det til oss, i tilfelle det opprinnelige opptaket skulle bli skadet eller bli borte i posten.
Vi lager alltid digitale kopier av materiale vi mottar, og bevarer alt materialet til prosjektet er avsluttet. Kildematerialet blir alltid sendt tilbake, bare skriv inn returadressen ved bestilling.

Hvilke lydformater aksepterer dere?

Vi transkriberer praktisk talt alle digitale og analoge opptak, men vi tar en ekstra avgift for digitalisering av analoge medier, slik som kassetter, videobånd, MiniDV, osv.

Ukomprimert materiale er ofte svært store filer, og vi oppfordrer derfor til å komprimere filene. For lyd anbefaler vi MP3-format. For videomateriale fungerer det bra med MPEG, AVI, MOV (Quicktime) og WMV.

Vi anbefaler digitalt lydopptak siden det nesten alltid resulterer i høyere lydkvalitet, som videre gir en bedre transkripsjon.

Hvilken informasjon trenger dere for å gi et pristilbud?

For å gi et tilbud trenger vi opplysninger om materialet som skal transkriberes og hvordan kunden ønsker å bruke teksten. Kontakt oss enten på telefon (+47 971 10 626) eller e-post (leifemendo@runbox.com) med en beskrivelse av prosjektet og dine behov. Vi vil gi et godt pristilbud for ditt oppdrag.

Hvor lang tid vil prosjektet ta?

Leveringstid vil variere avhengig av prosjektets innhold og størrelse. De fleste transkripsjoner sendes tilbake til kunden en uke etter at vi mottar materialet. Dersom du har en kortere tidsfrist kan vi vanligvis levere teksten raskere. Kontakt oss dersom du har spørsmål om leveringstid.

Hvor nøyaktig transkriberes det innspilte materialet?

For de fleste transkripsjoner vil alt som blir sagt transkriberes, utenom overflødige ord og lyder (slik som summing og nøling). For transkripsjonsprosjekter der den eksakte ordlyden er av betydning vil også summing, repetisjoner og lignende bli transkribert. Dersom du ønsker tidsangivelser i transkripsjonen ber vi om at du nevner dette ved bestilling. Tidsangivelser vil også medføre en moderat ekstrakostnad.

Hvordan beregner dere prisen?

Vi tar kun betalt for tiden vi bruker på selve transkripsjonen. Normalt sett beregner vi 5 timers transkripsjonsarbeid per 1 time med lydopptak, selv om dette vil variere noe fra prosjekt til prosjekt. For hvert prosjekt vil du få en detaljert beskrivelse av tidsbruken.

Vi vil beregne en lavere pris for transkripsjoner der kun én eller to personer snakker, for eksempel fokusintervju. For gruppeintervjuer eller lydopptak med flere snakkende personer vil prisen typisk sett være noe høyere, ettersom dette kan medføre mer arbeid med å identifisere personen som snakker.

Ta gjerne kontakt med oss for et raskt og rimelig pristilbud.

Hvordan kan jeg komprimere/konvertere video- eller lydfiler?

For lydfiler er det enkleste å bruke et musikkprogram slik som iTunes eller Winamp. Slik går du fram for å konvertere WAV til MP3 i iTunes:

1. I menyen, klikk på “Rediger” og så “Innstillinger…”. Under “Generelt”, klikk “Importinnstillinger” og velg “MP3-omkoder”.

2. Åpne filen i iTunes.

3. Når filen er valgt, klikk “Fil” på menylinja, gå til “Konverter” og velg “Lag MP3-versjon”.

4. For å se hvor iTunes har lagret den nye filen, høyreklikk på filen og velg “Vis i Windows Utforsker”.

For komprimering/konvertering av videomateriale er det for mange formater til å kunne gi et enkelt svar, men med et par søk på nettet vil du fort finne beskrivelser av hvordan du kan gjøre dette.

Hvordan sende lydmaterialet som skal transkriberes til dere?

Vi foretrekker at materialet sendes til oss digitalt. Spør oss gjerne dersom du er usikker på hvordan du går frem med digital levering. For større prosjekter kan du også sende filer via post, lagret på for eksempel en CD eller DVD.

Vår postadresse er:

Emendo

c/o Leif Magnar Wikse

Solvangvegen 45

5519 Haugesund

I hvilket format leveres de ferdige transkripsjonene?

Ferdige transkripsjoner leveres i Word og PDF. Har du noen andre ønsker, vennligst nevn dette ved bestilling.

Transkripsjon for forskere og studenter

 

Vi får ofte forespørsler fra forskere og studenter som behøver transkripsjon av store mengder materiale, men som mangler nødvendige ressurser for å bruke våre vanlige tjenester. Emendo ønsker å støtte disse gruppene og tilbyr derfor rabatt for transkripsjoner for bruk i forskning og/eller annen virksomhet forbundet med universitetsutdanning.

 

Litt mindre kontroll, mye lavere pris

Den vanlige arbeidsprosessen for transkripsjoner utføres ved at en person transkriberer og en annen leser korrektur. Vi tilbyr også mer tidseffektive transkripsjoner, der teksten blir transkribert som vanlig, men ikke korrekturlest etterpå. Den endelige teksten sendes i stedet direkte til kunden. Denne typen transkripsjon innebærer at vi ikke kan gi en 100 % garanti for den språklige kvaliteten på det ferdige dokumentet, men transkripsjonen vil kunne brukes for videre formål av forskere og studenter. For å få tilgang til denne rabatten bør kunden være enten forsker eller universitetsstudent, og det totale lydmaterialet for transkripsjonen bør være minst 15 timer langt.

For mer informasjon om transkripsjon for forskere og studenter, vennligst kontakt oss på telefon (+47 971 10 626) eller via e-post leifemendo@runbox.com.