TRANSKRIPTION

  • Kvalitet
  • effektivitet
  • pålitlighet

Hos Emendo utförs alltid transkriptioner av två oberoende personer för att säkerställa att det färdiga materialet är av högsta möjliga kvalitet. En person transkriberar texten (skriver ned det inspelade ljudmaterialet) och sedan korrekturläser en annan person transkriptionen innan den skickas tillbaka till kunden.

 

Kvalitet, effektivitet och pålitlighet

De flesta av våra projekt är transkriptioner av intervjuer, radioprogram, diskussioner inom fokusgrupper, föreläsningar och möten. Alla projekt är konfidentiella. Källmaterialet kan skickas till oss via e-post eller vanlig post, eller så kan det personligen levereras till vårt kontor.

Eftersom allt ljudmaterial är olika vad gäller inspelningskvalitet och transkriptionsmetod, så kan det slutgiltiga priset variera.

En del faktorer som påverkar priset är ljudkvalitet, antalet personer som talar, främmande språk, terminologi, bakgrundsbrus, deadline och snabbleveranser (om det begärs).

Kontakta oss gärna med ovanstående information om ditt projekt och dina behov, så kommer vi att ge dig en prisuppgift inom en till två arbetsdagar.

Se också nedan för svar på vanliga frågor om transkription.

Vanliga frågor om transkription

Hur beräknar ni priset?

Vi tar endast betalt för tiden vi använder på själva transkriptionen. Normalt sett beräknar vi fem timmars transkriptionsarbete per timme ljudupptagning, även om detta varierar från projekt till projekt. För varje projekt får du en detaljerad beskrivning av tidsåtgången.

Vi beräknar lägre priser för transkriptioner där endast en eller två personer talar, till exempel under en fokusintervju. För gruppintervjuer eller ljudupptagningar med flera personer som talar är priset vanligen högre, eftersom det kan medföra merarbete med att identifiera personen som talar.

Ta gärna kontakt med oss för att få en snabb prisuppgift.

Hur komprimeras/konverteras video- eller ljudfiler?

For ljudfiler är det enklast att använda mjukvara för musik som iTunes eller Winamp. Så här gör du för att konvertera WAV till MP3 i iTunes:

1. Klicka på ”Redigera” i menyn och sedan “Inställningar…”. Under fliken ”Allmänt” klicka på ”Importinställningar…” och välj “MP3-kodare”.

2. Öppna filen iTunes.

3. När du valt fil, klicka på “Arkiv” på menyn och gå till “Konvertera” och välj “Skapa MP3-version”.

4. För att se var iTunes sparade den nya filen, högerklicka på den nyligen skapade filen och välj “Visa i Windows Explorer”.

För komprimering/konvertering av videomaterial finns det för många format för att ge ett enkelt svar, men efter några sökningar på Internet kommer du att snabbt hitta instruktioner som förklarar hur du gör. 

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Leveranstiden varierar beroende på projektets innehåll och storlek. Merparten av transkriptionerna skickas tillbaka till kunden ett par dagar efter att vi mottagit materialet. Skulle du ha en kortare tidsfrist kan vi vanligtvis leverera texten snabbare. Kontakta oss om du har frågor kring leveranstid.

Hur noggrant transkriberas det inspelade materialet?

För de flesta transkriptioner transkriberas allt som blir sagt, förutom överflödiga ord och ljud (exempelvis hummande och tvekande). För transkriptionsprojekt där den exakta formuleringen är av betydelse kommer också hummande, repetitioner och liknande att transkriberas. Om tidsstämplar behövs i transkriptionen ber vi dig att du anger detta vid beställningen. Att inkludera tidsstämplar medför en mindre extrakostnad.

Hur skickas ljudmaterialet som ska transkriberas?

Vi föredrar att materialet skickas till oss digitalt. Fråga oss gärna om du är osäker på hur du ska göra. För större mängder material kan du också skicka filer via post, sparat på till exempel en cd eller dvd.

Vår postadress:

Emendo

c/o Leif Magnar Wikse

Solvangvegen 45

5519 Haugesund

I vilket format levereras de färdiga transkriptionerna?

Word och PDF. Vid andra önskemål, vänligen ange detta vid beställningen.

Skall originalupptagningen skickas till er?

Vi rekommenderar att du tar en extra kopia av materialet innan du skickar det till oss, i händelse av att originalupptagningen skulle bli skadad eller komma bort i posthanteringen.
Vi lagrar alltid digitala kopior av material vi mottager, och sparar allt material till projektet är avslutat. Källmaterialet blir alltid returnerat, så skriv in returadressen vid beställning.

Vilka ljudformat accepterar ni?

Vi transkriberar praktiskt taget alla digitala och analoga ljudupptagningar, men vi tar en extra avgift för digitalisering av analoga medier, såsom kassetter, videoband, MiniDV osv.

Okomprimerat material innebär ofta mycket stora filer, och vi fordrar därför komprimering av filerna. For ljud rekommenderar vi MP3-format. För videomaterial går det bra med MPEG, AVI, MOV (Quicktime) och WMV.

Vi rekommenderar digital ljudupptagning eftersom det nästan alltid resulterar i högre ljudkvalitet, som i sin tur resulterar i en bättre transkription.

Vilken information behöver ni för att kunna ge en offert?

För att vi ska kunna ge en prisuppgift så behöver vi upplysningar om materialet som ska transkriberas och hur kunden vill använda texten. Kontakta oss på telefon (+47 971 10 626) eller e-post (infoemendo@runbox.com) och ge oss en beskrivning av projektet och era behov. Vi kommer sedan att ge er en konkurrenskraftig prisuppgift för ert projekt.

Transkription för forskare och studenter

 

Vi får ofta förfrågningar från forskare och studenter som behöver transkription av stora mängder material, men som saknar nödvändiga resurser för att dra nytta av våra vanliga tjänster.

Emendo stödjer dessa grupper och erbjuder därför rabatter på transkriptioner för användning inom forskning och/eller andra verksamheter förenade med universitetsutbildning.

 

Lite mindre kontroll, mycket lägre pris

Den vanliga processen vid transkriptioner involverar en person som  transkriberar och en annan som korrekturläser. Vi erbjuder också mer tidseffektiva transkriptioner, där texten blir transkriberad som vanligt, men inte korrekturläst efteråt. Den slutliga texten skickas istället direkt till kunden. Denna typ av transkription innebär att vi inte kan ge en hundraprocentig garanti för den språkliga kvaliteten på det färdiga dokumentet, men transkriptionen finns tillgänglig för fortsatt användning av forskare och studenter.

För att dra nytta av denna rabatt ska kunden vara antigen forskare eller universitetsstudent och hela ljudmaterialet som ska transkriberas ska inte understiga fem timmar. För mer information om transkription för forskare och studenter, kontakta oss på telefon (+47 971 10 626) eller e-post (infoemendo@runbox.com).