PROCESS

  • Avgifter för översättning och redigering
  • Format
  • Leveranstid
  • Leverans
  • Termlista/föredragen terminologi
Avgifter för översättning och redigering

Tiden det tar att översätta eller redigera en artikel avgörs av längden, komplexiteten och språkstilen. Våra avgifter är därför flexibla, och beräknas individuellt för varje uppdrag. Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser. Tänk efter vad som är viktigast för dig: pris, kvalitet eller snabb leverans.

 

Format

Vanligen tar vi emot och levererar översättningar i filformaten för   Microsoft Office. Vid korrekturläsning och redigering skickas dokumentet tillbaks till dig med ändringarna spårade i Microsoft Word, som gör att du kan se alla ändringar som gjorts i dokumentet. Du kommer också att få en ”färdig” version av dokumentet, där språket har redigerats utan att ändringarna syns i dokumentet. 

 

Leveranstid

Leveranstiden avgörs av dokumentets omfattning, innehåll och format. Allmänna texter på upp till 2 000 ord levereras inom 1-2 arbetsdagar.

 

Leverans

Dokumenten tas emot och skickas via e-post.

 

Termlista/föredragen terminologi

Eventuella termlistor kan skickas till oss tillsammans med dokumentet som ska översättas eller redigeras.