JOBBA MED OSS

  • ÖVERSÄTTNING
  • REDIGERING
  • SKRIBENTTjänster
  • KORREKTURLÄSNING

Skulle du vilja jobba med oss som frilansöversättare eller korrekturläsare? Vi letar ständigt efter skickliga medarbetare och vi skulle gärna vilja komma i kontakt med dig.

Vi söker frilansöversättare mellan svenska och engelska UK/US, samt svenska korrekturläsare.

Skicka oss en kortfattad information om dina språkkunskaper, förväntad ersättning, tekniska hjälpmedel, kapacitet och ämnesområden där du har specialistkunskaper, tillsammans med ditt cv. All information behandlas konfidentiellt och kommer endast att sparas och behandlas i samband med fördelning av uppdrag. Ingen information kommer att vidarebefordras till tredje part.