Hem

  • ÖVERSÄTTNING
  • REDIGERING
  • SKRIBENTTjänster
  • KORREKTURLÄSNING

VÄLKOMMEN

Emendo är en norsk översättningsbyrå som anlitar översättare från lokala, nationella och internationella nätverk som har många års erfarenhet av att översätta vetenskapliga, tekniska och kommersiella texter. Vi erbjuder i första hand översättningar från norska till svenska, danska, finska, engelska, samiska, tyska, franska och spanska – och omvänt. Vi erbjuder också översättningar till och från andra språk.

Vi erbjuder också korrekturläsning och redigering på dessa språk, samt skribenttjänster.

Alla våra översättare kvalitetssäkras genom muntliga och skriftliga tester. De har tystnadsplikt och har skrivit under ett sekretessavtal.

Vi har en jourtjänst för brådskade förfrågningar. Ring +47 971 10 626 för att lämna ett meddelande så kontaktar vi dig inom kort.