OM OSS

  • KVALITET
  • KONFIDENSIALITET
  • FLEKSIBILITET

Emendo ble startet i 2007 og har kontor i Haugesund. Ordet emendo er latinsk, og betyr “å korrigere og forbedre”. Vi oversetter og forbedrer skriftlige dokumenter, primært innen akademia og næringsliv.

Med vårt nettverk av erfarne oversettere og korrekturlesere kan vi tilby raske og presise resultater for redigering og oversettelser, til meget konkurransedyktige priser.

Våre oversettelser utføres av kvalifiserte oversettere som har målspråket som morsmål og som snakker kildespråket flytende. Ditt prosjekt vil alltid bli behandlet profesjonelt og konfidensielt.

Koordinator for Emendo er Leif Magnar Wikse. Wikse er utdannet Cand.polit. sosiolog fra NTNU, og har jobbet flere år som oversetter. Han har fullført tilleggsutdanning innen korrektur, oversettelse og redigering av tekst ved Australian College, London School of Journalism og NHH.

Sentrale verdier i vår virksomhet er kvalitet, konfidensialitet og fleksibilitet:

KVALITET

Vi kan tilby raske og presise resultater for redigering og oversettelser, til meget konkurransedyktige priser.

 

KONFIDENSIALITET

Alle våre oversettere og korrekturlesere har undertegnet en taushetserklæring og vil behandle alle dokumenter konfidensielt.

 

FLEKSIBILITET

Vi gjør det vi kan for å tilpasse oss til våre kunders behov basert på prosjektets størrelse, formatering av dokumenter, og tidsfrister.