KUNDER

  • OVERSETTELSE
  • REDIGERING
  • SKRIFTLIG
  • korrekturlesing

Våre tjenester brukes av universiteter, høgskoler og næringsliv i Norge. Nedenfor er en liste over noen få av de kundene som har benyttet seg av våre tjenester de siste årene. Referanser og arbeidsprøver gis ved forespørsel.